Регионална среща на НАФТСО за 2018 г.

Уважаеми собственици и управители на сдружения, членове на НАФТСО, В изпълнение на Плана за дейността на НАФТСО за 2018 г. УС и Секретариата проведоха Регионална среща в гр. Добрич. Срещата беше организирана от г-н Георги Панов, собственик на фирма „ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ДОБРИЧ“ ООД и член на УС на НАФТСО. Срещата се проведе…