ОБЯВА

„МОБА” ЕООД, ЕИК  131340055, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишен финансов отчет на дружеството за 2019 година Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2018 г. е в размер на 17 229 хил. лв. Офертите да се представят в затворен и запечатан…

Регионална среща на НАФТСО за 2018 г.

Уважаеми собственици и управители на сдружения, членове на НАФТСО, В изпълнение на Плана за дейността на НАФТСО за 2018 г. УС и Секретариата проведоха Регионална среща в гр. Добрич. Срещата беше организирана от г-н Георги Панов, собственик на фирма „ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ДОБРИЧ“ ООД и член на УС на НАФТСО. Срещата се проведе…