Провеждане на търг за продажба на движими вещи на „МОБА“ ЕООД“

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – активи, собственост на дружеството, открит със Заповед № ЗД-110/22.11.2023 г. на Управителя на „МОБА” ЕООД.

 

Свалете Документация

Приложения за търг

Ръководството на „МОБА“ ЕООД награди с почетен знак служители на дружеството.

По случай удостояването за „Служител на 2021 година“ ръководството на търговско дружество „Моба“ ЕООД връчва своя почетен знак на:

Иванка Василева и Димитър Димитров

 

О Б Я В А за извършване на независим финансов одит

„МОБА” ЕООД, ЕИК  131340055, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година   Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2020 г. е в размер на 22 967 хил. лв. Офертите да се представят в затворен и…

ОБЯВА

„МОБА” ЕООД, ЕИК  131340055, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишен финансов отчет на дружеството за 2019 година Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2018 г. е в размер на 17 229 хил. лв. Офертите да се представят в затворен и запечатан…

Регионална среща на НАФТСО за 2018 г.

Уважаеми собственици и управители на сдружения, членове на НАФТСО, В изпълнение на Плана за дейността на НАФТСО за 2018 г. УС и Секретариата проведоха Регионална среща в гр. Добрич. Срещата беше организирана от г-н Георги Панов, собственик на фирма „ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ДОБРИЧ“ ООД и член на УС на НАФТСО. Срещата се проведе…